Terminale Przeładunkowe Sławków – Medyka

Firma Terminale Przeładunkowe Sławków – Medyka istnieje na rynku od 2005 roku. Spółka została zawiązana w dniu 20.12.2005r, pod nazwą Terminal Przeładunkowy Medyka Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przez Wspólników: Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. (obecnie Grupa CZH S.A.). Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o. (obecnie PKP Cargo Connect Sp. z o.o.) 27 lipca 2007 roku Wspólnicy podwyższyli Kapitał Zakładowy Spółki do 42 814 000 PLN wnosząc jednocześnie aportem do Spółki prawie 25 ha terenów inwestycyjnych w Sławkowie. Spółka zmieniła nazwę na Terminale Przeładunkowe Sławków – Medyka Sp. z o.o.   

Podstawowym zakresem działalności naszej spółki są:

  • Operacje przeładunkowe

  • Składowanie na placach składowych

  • Transport kolejowy

  • Spedycję samochodową

  • Usługi spedycyjne

Zarówno doskonała lokalizacja terminala jak i dostępna infrastruktura  oraz specjalistyczny sprzęt przeładunkowy są naszymi 
niewątpliwymi atutami pozwalającymi na szybkie i sprawne wykonywanie zlecanych usług.

Lokalizacja na styku kolei szerokotorowej (1520 mm) i normalnotorowej (1435 mm) najdalej na zachód wysunięty punkt kolei szerokotorowej w odległości 400 km od polsko-ukraińskiej granicy 

Położenie: w pobliżu skrzyżowania najważniejszych paneuropejskich korytarzy transportowych położenie o obrębie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w pobliżu głównych tras krajowych autostrady A-1, autostrady A-4 Infrastruktura: Powierzchnia terminala – 25 ha Teren ogrodzony i monitorowany

Place składowe

Plac „rynna” – 66 600m2
Place utwardzone – 6 000m2
Pozostałe – 54 000m2

Układ torowy
Całkowita długość torów: 2 700 m
W tym szerokotorowych: 500 m
W tym normalnotorowych: 2200m
Wagi kolejowe statyczno-dynamiczne na torze normalnym i szerokim
Infrastruktura drogowa 400m dróg wewnętrznych
Nowoczesna waga samochodowa
Roczne możliwości przeładunkowe: do 1000 000 ton towarów masowych do 200 000 ton wyrobów stalowych i innych
Obsługiwane towary i materiały: ruda żelaza, kruszywo, węgiel, koks, sól wyroby stalowe i hutnicze surowce drzewne towary w big bagach i na paletach