Oferta

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Specjalizujemy się w usługach obejmujących: 

Operacje przeładunkowe 
Sortowanie, przesiewanie, kruszenie materiałów sypkich
Składowanie towarów i materiałów 

Transport kolejowy 

Realizujemy przeładunki w różnych relacjach bezpośrednich 
i pośrednich przez place składowe:

• wagon szerokotorowy-wagon normalnotorowy

• wagon szeroko-/normalnotorowy-samochód

samochód-samochód

Regulamin dostępu do obiektu
infrastruktury usługowej

Statut Obiektu TPSM

Statut Sieci Kolejowej