Terminale Przeładunkowe Sławków - Medyka
 PL | ENG | DE | RU 
Terminale Przeładunkowe
Sławków - Medyka
Login:
Hasło:
Nie masz konta? Załóż je!
Udost. infrastruktury

Terminale Przeładunkowe
Sławków - Medyka
Spółka z o.o.
ul. Groniec 1a
41-260 Sławków, Polska
Tel.: (+48 32) 714 25 50
Fax: (+48 32) 714 25 53
NIP: 9542537209
REGON: 240255205
KRS: 0000253374

Ogłoszenia
Ogłoszenie:
TPSM zatrudni osobę:
Stanowisko: Gł. Specj. ds. obsługi techniczno-inwestycyjnej

Umiejętności: znajomość zagadnień technicznych, koordynacja zadań inwestycyjnych, znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska
Wymagania: wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe,
Wskazania: znajomość j. angielskiego.


TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW- MEDYKA SP. Z O.O. (dalej: TPSM)
UL. GRONIEC 1a, 41-260 SŁAWKÓW

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż usług na sprzątanie i ochronę fizyczną mienia
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z SIWZ , którą Oferent może otrzymać drogą e-mailową po uprzednim zapytaniu wysłanym na adres-mail: sekretariat@tpsm.pl.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty zgodnie z warunkami określonymi
w SIWZ.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 28.09.2016 r. do godz. 15 w siedzibie TPSM w Sławkowie przy ul. Groniec 1a lub doręczyć za pomocą poczty bądź kuriera (decyduje data wpływu do TPSM, a nie data nadania).
Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie przed upływem terminu składania ofert wpłaty wadium w wysokości: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na rachunek bankowy Nr 58154011282001700210620001. Datą dokonania wpłaty wadium jest data zaksięgowania środków na rachunku bankowym TPSM.

W zakresie usługi porządkowej i usługi ochrony fizycznej mienia – informacja pod numerami telefonu sekretariatu: +48 32 714 25 50; 32 714 50 51; 32 714 25 53 i adresem email sekretariat@tpsm.pl
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się postanowienia SIWZ.

TPSM zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru żadnej oferty, jak również prawo odwołania i zmiany ogłoszenia przetargowego, a także warunków przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.
Podaj szukaną frazę:
Brak
Nie zdefiniowano powiązania.
Terminale Przeładunkowe Sławków - Medyka, 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TWA Group Polska.