Seite auswählen

Einkaufen

Opracowanie koncepcyjnego audytu

Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka Sp. z o.o. ogłaszają konkurs na opracowanie koncepcyjnego audytu techniczno ekonomicznego wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy poniżej 0,5 MW na terenie TPSM sp. z o.o. w Sławkowie ul. Groniec 1a.

 

Audyt koncepcyjny powinien zawierać:
1. Studium opłacalności inwestycji fotowoltaicznej wraz z przewidywalnym terminem zwrotu Inwestycji
2. Plan koncepcyjny instalacji
3.Parametry techniczne instalacji wraz z wyborem urządzeń ze wskazaniem standardu klasy elementów wchodzących w skład wyposażenia,
3. Sposoby finansowania
4. Harmonogram z wykazem dokumentów i pozwoleń niezbędnych do wykonania instalacji fotowoltaicznej

 

Wykonanie inspekcji TV kanalizacji deszczowej

Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na wykonanie czyszczenia oraz inspekcję TV kanalizacji deszczowej w Sławkowie przy ul. Groniec 1a wg załączonej specyfikacji